NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / DUMP

netsh routing dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.233
13453

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

Starting PowerShell on Windows 10 as an Admin!

 /

Turn off or Enable trim support for SSD on Windows 10, 8.1!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Open next folder in new file explorer window!

 /

Bei Windows 7 funktionieren die Lautsprecher nicht, es kommt kein Ton?

 /

Was ist der Mandela Effekt?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Direct scan the documents and save them as a pdf!

 /

Uninstall WiPing and portable use on Windows Desktops and Server OS!

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /