NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / DUMP

netsh routing dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.171
13453

Can I start the Powershell program under Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

New work area as a new tab window!

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

Multitouch tester for Windows 10 / 11!

 /

A 3D desktop clock for MS Windows 11, 10, ... and MS Server OS with various settings!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10/11, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

What does *.* Mean?

 /

Gibt es Vista Hotkeys für die Schnellstartleiste?

 /

What is a pixel?

 /