NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.14

Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows?

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

Auto Shutdown the Windows-8, 8.1 and 10 (Turn-off)!

 /

Can I create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Color filter for files and directorys in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Was ist svchost.exe bei Windows?

 /