NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set rtmroute ? Sposób użycia: set rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]] [[nhop=]] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both ] Parametry: Etykieta Wartość dest - Adres docelowy dla podanej trasy. mask - Maska podsieci dla adresu docelowego. nameorindex - Interfejs, w którym trasa ma zostać zmodyfikowana. nhop - Następny przeskok dla trasy. Ten parametr nie jest potrzebny dla tras w interfejsach typu "point to point". preference - Nowa preferencja dla trasy. metric - Nowa metryka dla trasy. view - Jedna z następujących wartości: unicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci o emisji pojedynczej multicast: trasa jest ważna tylko dla ruchu w sieci o multiemisji both: trasa jest ważna dla ruchu w sieci zarówno o emisji pojedynczej, jak i multiemisji (wartość domyślna) Uwagi: modyfikuje niestałą trasę używaną do zarządzania siecią, o ile zostanie podana nazwa interfejsu lub licznik następnego przeskoku. Przykład: set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Wirtualne połączenie prywatne"

NETSH / ROUTING / IP / SET / RTMROUTE

netsh routing ip set rtmroute - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Usuwa trasę statyczną z tabeli tras.
netsh ras ip add range
Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.
netsh interface help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf show lsdb
Pokazuje bazę danych stanów łączy OSPF.
netsh p2p group dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh set machine
Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/rtmroute.htm
0.156
16307

Wie kann ich bei Win-7 den XPS-Drucker entfernen?

 /

Does Windows 10 Version 2004 require a new installation?

 /

Das automatische Ausschalten vom Bildschirm anpassen?

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10 / 11, can I?

 /

Einfache Freigabe unter Windows-7 ohne Kennwort (Passwort)?

 /

Problems after updating the graphics card driver NVIDIA GeForce on Windows 11, 10, ...?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Problem mit Treiber für den Scanner unter Windows 11/10 (installieren)?

 /

How can I print everything on one page in Excel?

 /

Local Security Policy in Windows 10/11!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /