NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set rtmroute ? Bruk: set rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]] [[nhop=]] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both ] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen til angitt rute. mask - Nettverksmasken til måladressen. nameorindex - Grensesnittet som ruten skal endres på. nhop - Det neste hoppet for ruten. Dette er ikke nødvendig for ruter over punkt-til-punkt-grensesnitt. preference - Den nye foretrukkenheten for ruten metric - Den nye metrikken for ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Ruten er bare gyldig for multicast-trafikk both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standard) Kommentarer: Endrer en ikke-fast rute som brukes til nettverksadministrasjon, med angitt grensesnittnavn eller angitt nhop-tall. Eksempel: set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / SET / RTMROUTE

netsh routing ip set rtmroute - Windows 2000/XP - kommando Endrer en ikke-fast netmgmt-rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticservice
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.
netsh ras ip add range
Legger et intervall til det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip ospf show interface
Viser OSPF-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
netsh p2p group db show
Viser informasjon.
netsh routing reset
Tilbakestiller IP-ruting til en "ren" tilstand.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/rtmroute.htm
0.155
15388

Can I create an Internet shortcut in the Windows 11 start menu?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

How does the reading out of the texts work with this program?

 /

Kalibrierung der Bildschirmfarben unter Windows-10/11 bei Laptops und PCs?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

How can I in How-To!

 /

Smart 3D Benchmark for MS Windows 11, 10, ... etc. and MS Server OS!

 /

Create hard links and soft links under Windows via command prompt!

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Alte Datei Explorer Windows 11 Desktop Verknüpfung!

 /

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!

 /