NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticservice ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICSERVICE

netsh routing ipx delete staticservice - Windows 2000/XP - kommando Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticservice.htm
0.233
20169

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Initiate compulsory shutdown of the computer, but how?

 /

Sortierung bei *Große Symbole* Ansicht eines Ordners in Windows 10/11!

 /

Falling leaves on the Windows desktop!

 /

Windows 10 1803 - 2004 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

Notification area Windows 11 taskbar!

 /

Wo sind die Standard Bilder für Benutzer in Windows 8.1 / 10 (Verzeichnis)!

 /

Query processors from the computer via command line cmd.exe, but how?

 /

Prevent my computer from sleeping, but still allow the screen off?

 /

Switching to Bing Search in Google Chrome on Windows 11/10!

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /