NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticservice ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICSERVICE

netsh routing ipx delete staticservice - Windows 2000/XP - kommando Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticservice.htm
0.296
20169

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Wordpad appears in the taskbar but the window is not visible!

 /

Unfortunately, Don't Sleep hangs on Windows 10 after a while!

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 10 or 8.1?

 /

Pfad (ohne den Dateinamen) als eigene Spalte ausgeben!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Windows 10 start the program or app as administrator in admin mode!

 /

What are system properties?

 /

Bildschirmschoner verhindern unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, can I?

 /