NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticservice ? DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır. Komut Sözdizimi: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svname - hizmet adı, mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), node - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICSERVICE

netsh routing ipx delete staticservice - Windows 2000/XP - Komutları Statik hizmet tablosundan bir statik hizmet siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud repair
Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? baºlat?r.
netsh delete helper
Bir yard?mc? DLL'i kald?r?r.
netsh routing ip dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 set privacy
Gizlilik yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show mfestats
Çok noktaya yay?n ileten giriº istatistiklerini görüntüler
netsh ras add registeredserver
Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?nWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticservice.htm
0.124

Firefox startet bei Start von Windows 10 (8.1, 7)?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Verzeichnisausdruck Verzeichnisstruktur und Dateidetails!

 /

Burn Win-10 ISO, can I do on Windows?

 /

Wie kann ich die Bibliotheken in Windows-7 entfernen, löschen und hinzufügen?

 /

Windows 8 Beta Download?

 /