netsh » routing » ipx » delete » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticservice ? Příkaz DELETE se používá k odstranění položek z konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: DELETE INTERFACE názevrozhr DELETE STATICROUTE názevrozhr síť DELETE STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [SRCSOCKET= soket] [DSTNET= síť maska] [DSTNODE= uzel] [DSTSOCKET= soket] [PKTTYPE= pkttyp] kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hexadecimálních číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). uzel - 6bajtová adresa uzlu (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). soket - 2bajtová adresa soketu (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). pkttyp - 1bajtový typ paketu (až 2 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICSERVICE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQStatickou službu odstraní do tabulky statických služeb. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticservice.htm
0.093
20126

New overview of commands and better editable keyboard commands!

Option to after PDF saving to open automatically PDF!

Q-Dir autostart under Windows 11, 10, 8.1, ... and auto update!

Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar!

Force Windows Time Format in the Desktop Clock!

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?(0)