NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. netbios - Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. rip - Změny kontextu `netsh routing ipx rip'. sap - Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. update - Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: netbios rip sap Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.14
13758

Computer Mouse Tips To Know About Using Your Mouse!

 /

Die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1 / 10 öffnen, bzw. starten, finden?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet?

 /

How can I change the font size in Explorer?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Find Snipping Tool on Windows 10!

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

CPU frequency in Windows 10 does not fluctuate, why?

 /

Why should I replace / update my old computer monitor?

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /