NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm
0.156
14767

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

Everything on the Windows desktop has been moved, what can I do?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Use the directory tree in the Explorer address line!

 /

Write short invitations and reports on Windows 10/11!

 /

Can I install Windows 11 offline?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Ich habe Probleme bei der Installation der CPU-Abfrage!

 /

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Where did my downloads go on Windows 11/10!

 /