NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm
0.093

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

HDMI-CEC?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /

What is it Printer queue?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /