NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm
0.249
14767

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, how to (MS-Explorer, enable)?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

Sie wollen aufhören zu Rauchen ? Hier ein paar Stützen und Inspirationen!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Unterschied zwischen Bild und Photo (Foto)?

 /

Single or different pictures to a file!

 /

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 10 and 8.1, how to?

 /