NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm

0.061

In Windows 10 die Laufwerksbuchstaben ändern, DVD und USB Laufwerke?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Tastenklick Windows 8 (8.1, 10) bei der virtuellen Tastatur Töne ausschalten, aber wie?

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

Windows-7 hat kein Mail und kein Outlook Express!

 /

Microsoft Visual Studio 2010 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /