NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm
0.14
14767

Kann ich das Dateiformat von rar in zip ändern?

 /

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

Wie kann man bei Windows 8.1 / 10 Programme deinstallieren?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Compare two separate folders One is the SYSTEM font folder?

 /

Die Stopp-Uhr ist nicht in der gleichen Sprache wie das MS Windows OS?

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

The alternative test page print for Windows PCs!.

 /

Was sind EPUB Dateien?

 /