NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm
0.078

Hilfe, keine Symbolleiste und Adressleiste in der Explorer Ansicht von Q-Dir?

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Where are the default images for users in Windows 8.1 / 10 (picture, directory)!

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Wie kann man Windows-7 Schattenkopien löschen, bzw. bereinigen?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Create Character Map Windows 7 Desktop-Shortcut to insert a special character into a document?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /