NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Přidá filtr paketů do seznamu filtrů. add interface - Povoluje směrování IPX na rozhraní vyžádaného volání. add staticroute - Přidá statickou trasu do směrovací tabulky. add staticservice - Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD

netsh routing ipx add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip set filter
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru.
netsh ras aaaa set
Nastaví konfigurační informace.
netsh firewall delete allowedprogram
Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
netsh routing ip nat uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface reset
Obnoví informace.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add.htm

0.061

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

Warum den belegten Windows Festplatten Platz suchen und finden?

 /