netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. netbios - Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. rip - Změny kontextu `netsh routing ipx rip'. sap - Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. update - Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: netbios rip sap Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX


Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQZměny kontextu `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.109
13758
Warum muss ich eine *.bat Datei als Administrator unter Windows 11, 10, 8.1, .. starten? Can I see auto startup programs in Windows 10/11 (Apps)? Fonts aus einem Ordner auflisten unter Windows die nicht installiert sind, aber wie? Windows-10/11 change keyboard settings, how to (language, settings)? Viewing shares, sessions and open files, cmd example? How can I print everything on one page in Excel? Can I remove the Alternative Energy Efficiency Tool from my Windows 10, ...! Install fonts via Microsoft Store Windows 10 / 11! Kann ich meine eigenen APPs auf Windows 10 / 11 entwickeln und testen? Are there differences between iPhone pictures and smartphones picture comparison?(0)