NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do seznamu. delete - Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. netbios - Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'. rip - Změny kontextu `netsh routing ipx rip'. sap - Změny kontextu `netsh routing ipx sap'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace o konfiguraci. update - Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: netbios rip sap Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - Příkazy Změny kontextu `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změny kontextu `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.514
13758

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

Quick-Text-Paste Beispiel-Hotkeys für Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is an admin mode?

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

What is lock screen?

 /

Windows 10 / 11 Clipboard Open history and use!

 /

Explorer display colors for compressed and encrypted files does not work?

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

CPU processor information via the command prompt!

 /

Wo finde ich die Windows Bildschirmtastatur?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Create door notes and print them plus free!

 /