netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. netbios - Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". rip - Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip". sap - Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. update - Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt. Følgende underkontekster er tilgjengelige: netbios rip sap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.187
14947

Can I customize password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

Can I Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Verknüpfung zur Verwaltung drahtloser Netzwerke auf Windows-10?

 /

Einige Webseiten verwenden schreckliche Farben. Kann man es abstellen?

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 Surface, why?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /