netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. netbios - Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". rip - Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip". sap - Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. update - Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt. Følgende underkontekster er tilgjengelige: netbios rip sap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.218
14947

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

Kann ich unter Windows 10 am Desktop Kurznotizen hinterlassen, wenn ja, wie?

 /

Windows 10 delay while typing?

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Aggressive Programme unter Windows 8.1 und 10 bändigen!

 /

Wo kann ich die Windows 7 Sprachdateien downloaden (x64, x32, x86)?

 /