NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. netbios - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'. rip - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'. sap - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje o konfiguracji. update - Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: netbios rip sap Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Usuwa adres IPv6 z interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery
Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show registration
Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.296
14034

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Restore the location of the default profile folder on Windows 10!

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Find the Wallpapers directory on Windows-10, can I?

 /

Windows 10 Zwischenablage Verlauf öffnen und verwenden!

 /

Use For Free the Software to make Scans to PDF on Windows!

 /

What is an admin mode!

 /

Who needs external uninstallers or cleaners on Windows 10?

 /

Search for Bad Pixels on the Windows Desktop / Notebook Monitor!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Windows Keyboard Shortcut for osk example in QTP!

 /