NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. delete - Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. netbios - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx netbios'. rip - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx rip'. sap - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx sap'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje o konfiguracji. update - Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: netbios rip sap Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Usuwa adres IPv6 z interfejsu.
netsh routing ip routerdiscovery
Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show registration
Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.156
14034

The stopwatch window menu is annoying when the clock is reduced!

 /

The Folder options!

 /

Disable or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

Installierte Desktop-Programme auf Windows 10 finden!

 /

Delete registry values ​​and complete directorys under Windows 10/11 and Server!

 /

Windows 11 and 10 system sound!

 /

Download Windows 10 all Version with Windows MediaCreationTool?

 /

Export front pages PDF and export back pages PDF!

 /

How to control the mouse cursor with keyboard under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

How can I create millions or billions of files please?

 /

When deleting directory files the html file is also deleted, why?

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /