NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing.htm
0.062

Bei der Umstellung auf Windows 7 die Programme behalten?

 /

Wozu der alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

What is a Windows document?

 /

Maus-Doppelklick-Problem bei Windows 10, wie kann man das beheben?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

MagicMouseTrails Magische Mausspuren am Windows Desktop!

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /