NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing.htm

0.046

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

Alle Schriftarten ohne Installation für andere Windows Programme registrieren?

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Wie komme ich schnell zum Windows Desktop?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

I would like to see the full name of the folder in the tab!

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /