NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh routing ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh routing ipx'. reset - Resetuje routing IP do stanu czystego. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING

netsh routing - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip relay delete dhcpserver
Usuwa serwery DHCP z globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing.htm

0.093

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Welches Betriebssystem soll zuerst starten- bei Windows 7 einstellen, wie?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

How can I uninstall the ExperienceIndexOK?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Kann ich die Symbole in Explorer Ansichten Gruppen anzeigen, bzw. anordnen?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /