netsh routing dump - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / DUMP

netsh routing dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
Wyświetla mapowania protokołu IP typu sieć do nośnika.
netsh routing ip relay show interface
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP specyficzną dla danego interfejsu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP.
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/dump.htm
0.125
13453

Can I remove read-only or hidden file attribute vial cmd?

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

(How-To) wie nutze ich das Auto-Power-Options-OK unter Windows!

 /

Quick view and preview customize Windows 10 (fast access)!

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

Animationen in der Windows-10 Taskleiste deaktivieren und Einstellungen!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder Windows 10, 8.1) !

 /

Can I teach your handwriting style on Windows-10 and the recognizer?

 /

Wie kann ich Clear Type in Windows 8.1 und 10 deaktivieren?

 /