NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Sposób użycia: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Tryb chmury. cloud - Chmura, której tryb powinien zostać ustawiony. Uwagi: Modyfikuje parametr konfiguracyjny trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (Tylko rozpoznawanie), Auto, default. Przykłady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall delete portopening
Usuwa konfigurację portu zapory.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.046

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

QuickTextPaste works in Microsoft RemoteApp / Desktop windows!

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

Windows Schriftarten löschen, deinstallieren, entfernen, hinzufügen?

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, how to enable or disable?

 /