NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Sposób użycia: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Tryb chmury. cloud - Chmura, której tryb powinien zostać ustawiony. Uwagi: Modyfikuje parametr konfiguracyjny trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (Tylko rozpoznawanie), Auto, default. Przykłady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall delete portopening
Usuwa konfigurację portu zapory.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.031

How to open and change default programs settings in Windows 8 / 10 for fileextensions, -formats, -types?

 /

Wie kann ich Windows 7 Aero aktivieren, bzw. einschalten?

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /