NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » cloud » set » pnrpmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ? Sposób użycia: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=] Parametry: mode - Tryb chmury. cloud - Chmura, której tryb powinien zostać ustawiony. Uwagi: Modyfikuje parametr konfiguracyjny trybu PNRP. Tryb może być jedną z następujących wartości: RO (Tylko rozpoznawanie), Auto, default. Przykłady: set pnrpmode mode=default Global_ set pnrpmode RO Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SET / PNRPMODE

netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametr konfiguracji trybu PNRP. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, set, pnrpmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 isatap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh firewall delete portopening
Usuwa konfigurację portu zapory.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/set/pnrpmode.htm
0.062

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Ist die Remoteunterstützung bei Win-7 auch möglich?

 /

Erstellen einerer Internet-Verknüpfung im Windows-10 Startmenü?

 /

Bei Windows-7 Datei Zeitstempel ändern?

 /

Systemsteuerung, Arbeitsplatz, Netzwerk am Windows 8.1 (8, 10) Desktop anzeigen?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

How to uninstall The auto hide cursor?

 /