NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf show areastats
Pokazuje informacje o obszarze OSPF.
netsh p2p group db help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx update
Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.062

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

How to calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

Download the Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-day trial!

 /

Select folder from List View enable, disable?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Das Internet am Samsung Galaxy ist zu langsam, was tun?

 /

Install fonts via Microsoft Store Windows 10!

 /