NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf show areastats
Pokazuje informacje o obszarze OSPF.
netsh p2p group db help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx update
Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.046

Windows 7, 8.1 x64 oder x32, was ist besser?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

Close correctly, the command prompt e.g. cmd.exe!

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /