NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. add - Dodaje do tabeli wpis konfiguracji. delete - Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh routing ip ospf'. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf show areastats
Pokazuje informacje o obszarze OSPF.
netsh p2p group db help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx update
Aktualizuje trasy autostatyczne w interfejsie.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.124

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Rotate the image or scan before create a PDF!

 /

Windows 10/7 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Mit einem Favoriten starten, ohne *.qdr zu registrieren?

 /

Sollte man auf Windows 10 warten, oder Win 8.1, 7, bzw. Vista kaufen?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /