NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete area - Usuwa określony obszar. delete interface - Usuwa protokół OSPF z określonego interfejsu. delete neighbor - Usuwa określonego sąsiada protokołu OSPF. delete protofilter - Usuwa filtr protokołu OSPF. delete range - Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru. delete routefilter - Usuwa filtr trasy protokołu OSPF. delete virtif - Usuwa określony interfejs wirtualny.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show gateway
Wyświetla domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip nat add portmapping
Dodaje mapowanie portu protokołu w interfejsie NAT.
netsh interface portproxy delete v6tov4
Usuwa wpis do nasłuchiwania protokołu IPv6 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx netbios show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras ip show config
Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.
netsh interface ip reset
Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm

0.031

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

Zum Programmstart einstellen, dass die PCs zu einem bestimmten Zeitpunkt heruntergefahren werden!

 /

Ihr Android Gerät unterstützt keine Datendienste, Fehlermeldung?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

How to disable Windows Shadows in Windows 10?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1/8/ 10?

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /