netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Sposób użycia: delete area [areaid=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, który ma zostać usunięty. Uwagi: Usuwa identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona w zapisie kropkowo-cyfrowym, która identyfikuje obszar OSPF. Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami, to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami. Przykłady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa określony obszar. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.077
15389
Sorry but I'm too stupid to start the PC stress test on new Windows 10 or 11! Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box! Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account! How can I align the Door Note, for example left-justified? Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types? Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10! Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1 and 10! Can I manage Google Chrome Passwords? Save your favorite notes and use them again and again! Find and customize the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!(0)