NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Sposób użycia: delete area [areaid=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, który ma zostać usunięty. Uwagi: Usuwa identyfikator dla obszaru. Jest to 32-bitowa liczba wyrażona w zapisie kropkowo-cyfrowym, która identyfikuje obszar OSPF. Identyfikator obszaru (areaid) nie musi odpowiadać adresowi IP ani identyfikatorowi sieciowemu IP. Identyfikator obszaru 0.0.0.0 jest zastrzeżony dla szkieletu. Jeśli obszar odpowiada sieci z podsieciami, to jako identyfikatora obszaru można użyć numeru IP sieci z podsieciami. Przykłady: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa określony obszar. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add
Dodaje konfigurację zapory.
netsh routing ip nat set interface
Zmienia parametry NAT dla interfejsu.
netsh interface portproxy show v4tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv4 przez serwer proxy do protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip set interface
Aktualizuje konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras set authmode
Ustawia tryb uwierzytelniania.
netsh interface ip show ipstats
Wyświetla statystykę protokołu IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.156
15389

ExperienceIndex on Windows-10 with ExperienceIndex OK!

 /

Was sind Systemeigenschaften?

 /

Benutzereingriff erforderlich am Drucker Office 365?

 /

How long does it take 35 times to overwrite files and random renaming?

 /

Screenshot function after the HD benchmark!

 /

How can i customize the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Windows Explorer as the default file manager!

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Comfortably manage the favorites and grouping by command!

 /

Brightness adjustment Windows 10, excluding screen control?

 /

Computer Management in Windows 8.1, 8 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Speichern Sie das Symbollayout beim Programmstart und Programmende!

 /