netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Bruk: delete area [areaid=] Parametere: Kode Verdi areaid - IP-adressen til området som skal slettes. Merknader: Sletter en ID for området. Dette er et 32-biters tall angitt med desimal punktumnotasjon, som identifiserer OSPF-området. Område- IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP-adresse eller IP-nettverks-IDen. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnettverk, kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettveret med delnettverk som område-ID. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - kommando Sletter angitt omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras set authmode
Angir godkjenningsmodusen.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP nett-til-medietilordninger.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter angitt omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.202
14917

Windows Tastaturkürzel für Bildschirmtastatur, Beispiel für QTP!

 /

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

 /

Why the Admin Explorer in a Windows delete program?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder Windows 10, 8.1) !

 /

Deaktivieren und Aktivieren der Spalte in der Explorer-Listenansicht von Q-Dir!

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

How can i customize the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /