NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete area - Sletter angitt område. delete interface - Sletter OSPF fra det angitte grensesnittet. delete neighbor - Sletter angitt OSPF-nabo. delete protofilter - Sletter OSPF-protokollfilter. delete range - Sletter angitt intervall for område-ID. delete routefilter - Sletter OSPF-rutefilter. delete virtif - Sletter angitt virtuelt grensesnitt.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE

netsh routing ip ospf delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show ip
Viser IP-adresse for hvert kort.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
netsh interface portproxy delete v6tov6
Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip show config
Viser gjeldende RAS IP-konfigurasjon.
netsh interface ip help
Viser en liste over kommandoer.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete.htm
0.124

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Improve the readability of text in windows-7 via Clear-Type settings!

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

Belegter Arbeitsspeicher Windows (kein Belag gefunden)?

 /

Thunderbird Konto löschen, entfernen, Einstellungen?

 /

How to add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /