NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete routefilter ? Bruk: delete routefilter [filter=] Parametere: Kode Verdi filter - IP-adressen og masken til rutefilteret som skal slettes Merknader: Sletter angitt OSPF-rutefilter. Eksempler: delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf delete routefilter - Windows 2000/XP - kommando Sletter OSPF-rutefilter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistikk.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show list
Viser liste over skyer.
netsh diag connect news
Koble til nyhetsserveren .
netsh routing ip igmp delete interface
Fjerner IGMP-ruter/-proxy fra det angitte grensesnittet
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Viser hurtigbufferoppf?ringer for bindinger.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/routefilter.htm
0.062

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

No file share selected, what can I do?

 /

How to use the Start screen instead of Classic Start menu in Windows-10?

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /