NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
netsh ras ip add
Legger elementer til i en tabell.
netsh interface delete interface
Sletter et grensesnitt fra ruteren.
netsh routing ip ospf show global
Viser globale OSPF-parametere.
netsh p2p group db help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx update
Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.125

Question! Windows 10 test page print, but can I?

 /

Warum schließt Windows-10 meine Programme beim Programmstart (DEP)?

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Enable automatic backup Windows 8.1 and 10 (create a File History)?

 /

How to create a system image on Windows 10 (backup and restore)?

 /

Sicher Löschen unter Windows ist übertrieben, oder?

 /