NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
netsh ras ip add
Legger elementer til i en tabell.
netsh interface delete interface
Sletter et grensesnitt fra ruteren.
netsh routing ip ospf show global
Viser globale OSPF-parametere.
netsh p2p group db help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx update
Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.187
15995

Digital Desktop Clock plus Optional transparency on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Can I remove the annoying vermin from my Windows desktop?

 /

Ausführen Dialog Alternative für Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Set the time for Windows 11 automatic maintenance!

 /

What are visual artifacts?

 /

Vollständigen Ordnerpfad in der Titelleiste von Quad-Explorer unter Windows anzeigen!

 /

How can I set up printer, or the page at the directory printout?

 /

 Can i uninstall Short Note from Windows 11, 10, ...?

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

What are print jobs?

 /

Kurzwahltaste und Tastenkombination Unterschied?

 /