NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
netsh ras ip add
Legger elementer til i en tabell.
netsh interface delete interface
Sletter et grensesnitt fra ruteren.
netsh routing ip ospf show global
Viser globale OSPF-parametere.
netsh p2p group db help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx update
Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.265
15995

Restore standard libraries in Windows 10!

 /

How to paste images via image path to a active program via clipboard?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Can I restore download directory view in Windows 10!

 /

Quad-Explorer Address Bar One-4-All on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /

Externes Mikrofon über Audio-Buchse anschließen auch ohne Anschluss!

 /

Quad Explorer Q-Dir as a trusted application under Windows 10!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Changing the settings for mains operation and idle state!

 /

Let Start Sleep Mode Blocking with Windows!

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /