netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE


Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
netsh

netsh interface ipv6 isatap set router
Angir ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set interface
Angir grensesnittilstanden.
netsh ras aaaa set accounting
Angir kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall delete portopening
Sletter portkonfigurasjon for brannmur.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSletter en statisk rute fra rutetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.078
17698

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

Zugriff auf essenzielle Speicher und System Funktionen unter Windows! 

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

Navigate up one or more levels faster in File Explorer!

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 Unerwartete Bewegungen des Windows Mauszeigers!(0)