NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - kommando Sletter en statisk rute fra rutetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling.
netsh interface ipv6 isatap set router
Angir ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set interface
Angir grensesnittilstanden.
netsh ras aaaa set accounting
Angir kontobehandlingstilbyder.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm

0.062

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Where can I find the Windows 10 version and build number?

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Arbeiten mit Datum, Uhrzeit, Kalenderwoche in QuickTextPaste!

 /

Das Verzeichnis in der Registerkarte der Eingabeaufforderung ändern!

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /