NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: DELETE INTERFACE grsnavn DELETE STATICROUTE grsnavn nett DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt), tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - kommando Sletter en statisk rute fra rutetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Sletter grupper fra identiteter.
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling.
netsh interface ipv6 isatap set router
Angir ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set interface
Angir grensesnittilstanden.
netsh ras aaaa set accounting
Angir kontobehandlingstilbyder.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.077

Sommerzeit und Winterzeit Korrekturen bei Dateien und Ordnern vornehmen!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

Console command to see IP Address, how to on Windows 10/8.1/7?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /