NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete rtmroute ? Bruk: delete rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen til angitt rute. mask - Nettverksmasken til måladressen. nameorindex - Grensesnittet som ruten skal slettes fra. nhop - Neste hopp for ruten. Dette er ikke nødvendig for ruter over punkt-til-punkt-grensesnitt. Kommentarer: Sletter en ikke-fast nettverksadministrasjonsrute når enten et grensesnitt eller nhop-tall er angitt. Eksempler: delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling" delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Lokal tilkobling" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / RTMROUTE

netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - kommando Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/rtmroute.htm
0.046

Windows 10 ISO Installations DVD mit allen Updates, Download?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

Add to MS File-Explorer Context Menu?

 /