NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete rtmroute ? Bruk: delete rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen til angitt rute. mask - Nettverksmasken til måladressen. nameorindex - Grensesnittet som ruten skal slettes fra. nhop - Neste hopp for ruten. Dette er ikke nødvendig for ruter over punkt-til-punkt-grensesnitt. Kommentarer: Sletter en ikke-fast nettverksadministrasjonsrute når enten et grensesnitt eller nhop-tall er angitt. Eksempler: delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling" delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Lokal tilkobling" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / RTMROUTE

netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - kommando Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p idmgr show groups
Viser identiteter og gruppeliste.
netsh bridge help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip dnsproxy install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 renew
Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/rtmroute.htm
0.108

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Forget the Font Name!

 /

What are access times, in IsMyHdOK?

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

QuickTextPaste in Programs(x86) or Programs?

 /

Insert specific text into the documents and win commands even under 10!

 /