netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete rtmroute ? Použití: delete rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, ze kterého se má odstranit trasa. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. Poznámky: Pokud je zadán název rozhraní nebo počet směrování, odstraní dočasnou trasu správy sítě. Příklady: delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení" delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / RTMROUTE

netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/rtmroute.htm
0.186
19437

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, can I?

 /

Ausgabe Speicher der CMD-Eingabeaufforderung erhöhen!

 /

Fehlerbehebung, Reparatur, oder Wiederherstellung von Windows 8.1 / 10!

 /

Back to Windows 7 / 8.1 from Windows 10, but how (8.1)?

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des aktiven Explorer-Fensters?

 /

Is die Vollbildfunktion in der Bildschirmlupe unter Windows-XP oder nur unter Windows 7 möglich?

 /