NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete rtmroute ? Použití: delete rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, ze kterého se má odstranit trasa. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. Poznámky: Pokud je zadán název rozhraní nebo počet směrování, odstraní dočasnou trasu správy sítě. Příklady: delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení" delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / RTMROUTE

netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/rtmroute.htm
0.14
19437

Command line to delete the temporary files on Windows drives!

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Windows 11 saves space during installation!

 /

How can I select the columns for the directory print out?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Rename multiple files at the same time. Is that possible in Windows?

 /

Difference between plotter and printer?

 /

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

 /

Windows 11 fonts and fonts folder?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 and 11 for unnecessary files, how to?

 /

Can I add  google or bing search to the i-net feature in File Explorer?

 /