NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete rtmroute ? Použití: delete rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]] Parametry: Příznak Hodnota dest - Cílová adresa pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, ze kterého se má odstranit trasa. nhop - Další směrování pro trasu. Není požadováno pro trasy nad rozhraním protokolu PPP. Poznámky: Pokud je zadán název rozhraní nebo počet směrování, odstraní dočasnou trasu správy sítě. Příklady: delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení" delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Připojení místní sítě" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / RTMROUTE

netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/rtmroute.htm
0.233
19437

When Unicode version and when Ansi version?

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /

Quad-Explorer: Schnell das Arbeitsverzeichnis ausfindig machen!

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

Chose when to Turn off the Windows 10 Display!

 /

Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!?

 /

What is a screen frequency?

 /

Der Unterschied zwischen Dateien und Ordnern?

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , how to do?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

Symbolabstand auf dem Windows 10 Desktop anpassen (Icon)?

 /