NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete rtmroute ? Kullanım: delete rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adres. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. nameorindex - Silinecek arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Noktadan noktaya arabirimler üzerinden yollar için gerekli. Açıklamalar: Belirtilen bir arabirim adı veya bir sonraki atlamayla bir kalıcı olmayan ağ yönetimi yolunu siler. Örnek: delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı" delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Yerel Ağ Bağlantısı" nhop=10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / RTMROUTE

netsh routing ip delete rtmroute - Windows 2000/XP - Komutları A? yönetimi için kullan?lan kal?c? olmayan bir yolu siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.
netsh p2p idmgr show groups
Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.
netsh bridge help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karº?l?k gelen yönlendirme iletiºim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden baºlat?r.
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
A? yönetimi için kullan?lan kal?c? olmayan bir yolu siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/rtmroute.htm
0.203
18809

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Check if an app is running as an administrator on Windows 10?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Hot Tip Windows 10 Activate classic GodMode!

 /

How to use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, can I?

 /

Where is the difference to shut down and reboot Windows 10 (8.1, IE 11, 7)?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /

Den Domainnamenserver (DNS) auf einem Windows-Server deaktivieren?

 /

Entfernen Sie den Leistungsindexleser bei Windows 10!

 /