netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

netsh routing ip delete scope
Usuwa zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 isatap show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.14
17654

How can i customize the Language on PayPal.com?

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

How to open DVD or CD Burning Folder in Windows-8, 8.1 and Win 10 (chamber)?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Bei Windows 8.1 und 10 den Energiesparmodus ausschalten, einschalten, bzw. ändern!

 /

Open and customize default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Wo ist der Leistungsindex in Windows-10 (Experience-Index, PC Bewertung)?

 /

Einzelne oder verschiedene Bilder zusammenfassen zu einer Datei!

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Pfad (ohne den Dateinamen) als eigene Spalte ausgeben!

 /

Eine Alternative zum Ausführen Dialog von Windows mit extra Funktionen!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /