netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete staticroute ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / STATICROUTE

netsh routing ipx delete staticroute - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete group
Usuwa grupy z tożsamości.
netsh

netsh routing ip delete scope
Usuwa zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 isatap show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip set persistentroute
Modyfikuje trwałą trasę statyczną.
netsh ras aaaa set authserver
Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa trasę statyczną z tabeli tras. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/staticroute.htm
0.187
17654

End programs via the To-Tray menu!

 /

Brauche ich für Virtual-PC Original Windows-XP?

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

IsMyLcdOK - The Pixel tester for Windows!

 /

Irfanview ist ein Betrachter für eine Vielzahl von Bild , Audio und Video - Formaten!

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Remove a WiFi connection from Windows 10, how to?

 /

Die aktuellste Version von Windows 10 herunterladen, aber wo?

 /

Can I create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Film.Strip.Explorer is the film strip view from Windows XP for 10! 

 /