netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout =] limit_czasu [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS do żądań uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priorytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) signature Czy mają być używane podpisy cyfrowe

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUstawia właściwości serwera uwierzytelniania. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.093
17310

Rename automatically saved Windows desktop icons layouts!

Brightness adjustment Windows 10/11, excluding screen control?

Find file by owner in MS Windows 11, 10, 8.1, 7 ...!

Windows 10 or 11 version and build number on the desktop!

Die regionalen Einstellungen von Microsoft Windows 10/11!

Assistent zum Erstellen von Ordnerfreigaben unter Windows 11/10?(0)