netsh » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh set ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: set machine - Określa, na którym komputerze mają być wykonywane operacje.

NETSH / SET


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAktualizuje ustawienia konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/set.htm
0.092
12047

GetWindowText does not work, how can I uninstall it?

When print set smaller font, so more of the directory tree fits on the page?

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

How to see auto startup programs in Windows 10/11 (Apps)?(0)