NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania przeprowadzanego dla zdarzeń powiązanych z usługą Agenta przekazywania DHCP. Max Receive Queue Size Maksymalna liczba pakietów DHCP, które router może jednocześnie ustawić w kolejce (dla wszystkich interfejsów). Server Count Liczba serwerów DHCP na liście globalnej.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Domain, Home, Work, Public network, Homegroup, Workgroup Windows?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Öffnen der Windows 10 Systemsteuerung und auf klassisch umstellen (finden)?

 /

Zwischen den Explorern die Spalteneinstellungen übertragen, aber wie?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /