NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania przeprowadzanego dla zdarzeń powiązanych z usługą Agenta przekazywania DHCP. Max Receive Queue Size Maksymalna liczba pakietów DHCP, które router może jednocześnie ustawić w kolejce (dla wszystkich interfejsów). Server Count Liczba serwerów DHCP na liście globalnej.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm

0.046

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

How to download the English version of 64 bit Desktop-OK?

 /

Den Windows-7 Computernamen und die Arbeitsgruppe ändern?

 /

Ich möchte das www.ebay.de konto knacken, gibt es hier einen hack?

 /