NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania przeprowadzanego dla zdarzeń powiązanych z usługą Agenta przekazywania DHCP. Max Receive Queue Size Maksymalna liczba pakietów DHCP, które router może jednocześnie ustawić w kolejce (dla wszystkich interfejsów). Server Count Liczba serwerów DHCP na liście globalnej.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.202
19485

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

Quickly Change Text Case (upper lower)!

 /

Minianwendungen Windows 10?

 /

Find Duplicate Photos Remove them Instantly on Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Make Windows command prompt wider, how to?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Windows 8.1 or 10 to Extend test period in or delay activation tool!

 /