netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania przeprowadzanego dla zdarzeń powiązanych z usługą Agenta przekazywania DHCP. Max Receive Queue Size Maksymalna liczba pakietów DHCP, które router może jednocześnie ustawić w kolejce (dla wszystkich interfejsów). Server Count Liczba serwerów DHCP na liście globalnej.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.077
19485

Wozu der Stress-Test am Windows Computer?

Why does Quad Explorer for MS OS need to be updated so often?

How to, turn off view the zip files in the tree-view, (disable, show, folder)?

How to show last open favorite (the name) in the explorer title bar?

Unter Android Maus Touch Geschwindigkeit am Samsung Galaxy anpassen?

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?(0)