netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Sposób użycia: show global Uwagi: wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. W wyniku tego polecenia są wyświetlane następujące informacje: Pole Opis ---- ---- Logging Level Wyświetla poziom rejestrowania przeprowadzanego dla zdarzeń powiązanych z usługą Agenta przekazywania DHCP. Max Receive Queue Size Maksymalna liczba pakietów DHCP, które router może jednocześnie ustawić w kolejce (dla wszystkich interfejsów). Server Count Liczba serwerów DHCP na liście globalnej.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras delete authtype
Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
netsh firewall show state
Wyświetla bieżący stan zapory.
netsh routing ip ospf set protofilter
Ustawia akcję filtrowania protokołu OSPF.
netsh p2p
Zmiany w kontekście `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla konfigurację globalną Agenta przekazywania DHCP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.233
19485

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Wie ändern ich den Anmeldebildschirmhintergrund von Windows 10?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

Startbildschirm, Layout, Gitter anpassen?

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

Can I turn off the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Rotieren des Bildes, bzw. Scanns vor PDF Erstellung (Drehen)!

 /

Bei Tastatureingabe im Explore springt das Suchfeld auf!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /