NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Følgende informasjon vises med denne kommandoen: Felt Beskrivelse ---- ----------- Loggingsnivå Viser loggingsnivået som utføres for hendelser som er relatert til DHCP Relay Agent-tjenesten. Maks. mottakskøstørrelse Det maksimale antallet DHCP-pakker ruteren kan ha i køen på en gang (for alle grensesnitt). Serverantall Antall DHCP-servere i den globale listen.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - kommando Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.
netsh routing ipx show global
Viser global IPX-konfigurasjon.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.124

Difference between paralyzed and dead pixels?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Gibt es Einschränkungen bei der Dateigröße von nicht komprimierbaren Dateien?

 /

Run Windows 10 command prompt (cmd.exe) in administrator mode!

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Der beste Alternative  Datei-Explorer für Windows 10!

 /

How do I change the position of the desktop clock?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /