NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Følgende informasjon vises med denne kommandoen: Felt Beskrivelse ---- ----------- Loggingsnivå Viser loggingsnivået som utføres for hendelser som er relatert til DHCP Relay Agent-tjenesten. Maks. mottakskøstørrelse Det maksimale antallet DHCP-pakker ruteren kan ha i køen på en gang (for alle grensesnitt). Serverantall Antall DHCP-servere i den globale listen.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - kommando Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.
netsh routing ipx show global
Viser global IPX-konfigurasjon.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm

0.061

Wo finde ich die Einstellungen auf Samsung Galaxy?

 /

Where is the auto startup folder in Windows 8.1, or 8?

 /

Wie kann ich die einzelnen Eingaben denn backuppen oder exportieren in Quick-Text-Paste?

 /

Wozu brauche ich Microsoft Virtual PC? Ist das was für mich?

 /

How to kill programs in windows 8.1 and windows 10!

 /

Downloadadresse IE-8 Window-Server 2003 x32 und x64!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /

Hilfe, es fehlen einige Symbole im Infobereich der Windows-7 Taskleiste?

 /