netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Følgende informasjon vises med denne kommandoen: Felt Beskrivelse ---- ----------- Loggingsnivå Viser loggingsnivået som utføres for hendelser som er relatert til DHCP Relay Agent-tjenesten. Maks. mottakskøstørrelse Det maksimale antallet DHCP-pakker ruteren kan ha i køen på en gang (for alle grensesnitt). Serverantall Antall DHCP-servere i den globale listen.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - kommando Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.
netsh routing ipx show global
Viser global IPX-konfigurasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.109
17357

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

Office 2010 direkte Download Links plus Testversionen!

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Disable sound on Windows 7 when clicking link eg navigation click sound?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Fallende Blätter am Windows Desktop!

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Direct access to the switch-off, standby, logout, hibernation!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /