NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show global ? Bruk: show global Merknader: Viser global konfigurasjon for DHCP Relay Agent. Følgende informasjon vises med denne kommandoen: Felt Beskrivelse ---- ----------- Loggingsnivå Viser loggingsnivået som utføres for hendelser som er relatert til DHCP Relay Agent-tjenesten. Maks. mottakskøstørrelse Det maksimale antallet DHCP-pakker ruteren kan ha i køen på en gang (for alle grensesnitt). Serverantall Antall DHCP-servere i den globale listen.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip relay show global - Windows 2000/XP - kommando Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add interface
Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras delete link
Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall show state
Viser gjeldende brannmurtilstand.
netsh routing ip ospf set protofilter
Angir OSPF-protokollfilterhandling
netsh lan show tracing
Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.
netsh routing ipx show global
Viser global IPX-konfigurasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/global.htm
0.14
17357

Windows Programme zu Favoriten KO-s hinzufügen für ein schnelles Task-Kill?

 /

Die Stop Uhr auf Windows 10!

 /

What is office?

 /

Automatisches ausklappen des Schnellzugriff-Ordners im Navigationsbereich!

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /

Wie kann ich einen Tabulator (TAB) in Texte einfügen usernameTABpassword?

 /

Safely Remove Drives is missing from the Windows 11 taskbar, why?

 /

For Windows 10/11, the sound settings are missing, why?

 /

What is Windows PE (WinPE)?

 /

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (11, 10, 8.1)!

 /

Desktop, icons and taskbar are suddenly gone on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /