NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show global ? SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / GLOBAL

netsh routing ipx show global - Windows 2000/XP - kommando Viser global IPX-konfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show stats
Viser identitetsstatistikk.
netsh bridge set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip show boundary
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/global.htm
0.125

Remove a update from Windows 10, how to?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Windows 10 Home oder Pro version?

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Convert the Bin file to ISO file even under x64 Windows all OS!

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /