netsh routing ipx show global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show global ? SHOW-kommandoen brukes til vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn p grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / GLOBAL


Quick - Link:
netsh p2p idmgr show stats
Viser identitetsstatistikk.
netsh routing ip dnsproxy set global
Angir globale DNS-proxyparametere.
netsh interface ipv6 set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa show authentication
Viser gjeldende godkjenningstilbyder.
netsh firewall set logging
Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQViser global IPX-konfigurasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/global.htm
0.124
15249

With the support of Unicode characters for the short door notes!

Find similar or same images in different folders!

Auto hide and showing the Windows 11, 10, ... desktop icons with a timer!

Alternative to Command Prompt, CMD.EXE for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

Use For Free the Software to make Scans to PDF on Windows!

USA football mouse tracks!(0)