NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show global ? SHOW komutu, yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW INTERFACE [ifname] SHOW ROUTE [network] SHOW STATICROUTE ifname [network] SHOW SERVICE [svtype [svname]] SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname] SHOW FILTER ifname SHOW GLOBAL burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın) network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı) svname - hizmet adı

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / GLOBAL

netsh routing ipx show global - Windows 2000/XP - Komutları Genel IPX yap?land?rmas?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show stats
Kimlik istatistiklerini görüntüler.
netsh bridge set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh routing ip dnsproxy set global
Genel DNS proxy parametrelerini ayarlar.
netsh interface ipv6 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip show boundary
Yap?land?r?lm?º çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler.
netsh ras aaaa show authentication
Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/global.htm
0.046

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 7, or 8!

 /

Create file internet explorer keyboard shortcut for all windows OS!

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Eine WLAN-Leiche bei der Fritz-Box löschen!

 /