NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ show ğ boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Kullanım: show boundary Açıklamalar: Yapılandırılan çok noktaya yayın kapsamı sınırlarını gösterir. Bu komutla gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Arabirim Sınırın ayarlanacağı arabirimin adı. Address Sınır için çok noktaya yayın grubu IP adresi. Mask Grup adresiyle ilişkili alt ağ maskesi. Scope Name Çok noktaya kapsamının adı.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Genel iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing
`netsh routing' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tüm 6to4 yap?land?rma durumlar?n? s?f?rlar.
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Yap?land?r?lm?ş çok noktaya yay?n kapsam s?n?rlar?n? görüntüler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.28
19380

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Alt drag window function, drag, move, resize on Windows 10, 8.1, ...!

 /

What is it Printer queue?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

Upgrade Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10, alles was Sie wissen sollten?

 /

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

 /

Alt drag window function, drag, move, resize on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Restore icons Size and Spacing from command line, how to?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /