NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Použití: show boundary Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Rozhraní Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty. Adresa Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu. Maska Maska podsítě spojená se skupinovou adresou. Název oboru Název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.374
20839

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Quickly Change Current Time on you Windows 10!

 /

Wie funktioniert die automatische Druckkopfreinigung?

 /

I would like to add Q-Dir to windows system shell context menu!

 /

Die Digitale Windows Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

 /

Activate the checkbox to mark pictures!

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10!

 /

What are TIFF files for files?

 /

Search query Windows 10 MS file explorer (simple example)?

 /

What is a search history?

 /