NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Použití: show boundary Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Rozhraní Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty. Adresa Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu. Maska Maska podsítě spojená se skupinovou adresou. Název oboru Název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.14

MAC-Adresse eines Computers herauskriegen, Befehlszeile?

 /

Start calendar directly via shortcut on the desktop!

 /

Wo finde ich die Windows 8.1 / 10 Schriftarten (den Fonts Ordner)?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in administrator mode?

 /

Typing speed is slow on windows 10, can I customize keyboard speed?

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Question! Windows 10 test page print, but can I?

 /