netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Použití: show boundary Poznámky: Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. Příkaz zobrazí informace: Pole Popis ---- ----- Rozhraní Zobrazí název rozhraní, na kterém jsou nastaveny mezní hodnoty. Adresa Adresa IP skupiny vícesměrového vysílání pro mezní hodnotu. Maska Maska podsítě spojená se skupinovou adresou. Název oboru Název oboru vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globální konfiguraci protokolu.
netsh routing
Změny kontextu `netsh routing'.
netsh interface ipv6 6to4 reset
Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.
netsh routing ip rip delete interface
Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.
netsh diag ping gateway
Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.14
20839

Auto Expand des Schnellzugriffsordners in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Herunterfahren, Abmelden, Neustart im Windows 8.1 / 10 Tray-Bereich!

 /

Horizontales Scrollen mit Always-Mouse-Wheel, aber wie?

 /

Top Secret and hidden Commands for Windows 10 Explorer!

 /

Auslesen fast aller Texte, zB aus Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Can I delete favorite filters entered by mistake?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart blocker + Please Sleep feature.

 /

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

GetWindowText Error message?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /