NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém jsou protokoly RIP k dispozici. Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní protokol RIP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip rip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/interface.htm

0.062

How to activate BitLocker on Windows 8 / 10 for the Drive Encryption (start, open, customize)?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

Nur Dateiendungen bei der Dateidetail-Ansicht in der Spalte 'Typ' anzeigen lassen!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop!  

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Run an Application with a Specific CPU Priority!

 /

Enable screen saver password in Windows 10, how to turn off?

 /

Wie kann ich verhindern, dass winrar die ZIP-und CAB-Dateien öffnet?

 /