NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete interface ? Použití: delete interface [name=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, ve kterém jsou protokoly RIP k dispozici. Poznámky: Ze zadaného rozhraní odstraní protokol RIP. Příklady: delete interface "Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip rip delete interface - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní protokol RIP z určeného rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
netsh routing ip nat add ftp
Povolí server proxy FTP.
netsh interface portproxy add v6tov6
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/interface.htm
0.077

Windows 10 delay while typing?

 /

Was ist mit Windows XP ab 8 APRIL 2014!

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /

Den App-Ordner bereinigen in Windows 8.1 und 8 (METRO)!

 /