NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Použití: show computer Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se počítače. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.062

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Save multiple profiles and INI files to save the magnifier settings!

 /

Das Suchfelder im Datei-Explorer ist zu klein (schmal, weg)?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Wie kann ich einen Tabulator (TAB) in Texte einfügen usernameTABpassword?

 /

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

System administrator Windows 10, how to activate the full admin account?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /