NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Použití: show computer Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se počítače. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm

0.061

Front pages, back pages, sorting, duplex PDF scanning and printing!

 /

With the stress test, load only the graphics card, how to?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /

Show hidden files and folders in Windows 10, how to?

 /

Warum speichert DesktopOK die falsche Auflösung ?

 /

Erstellen einerer Internet-Verknüpfung im Windows-10 Startmenü?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /