NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Použití: show computer Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se počítače. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.078

Date / time change command prompt, with examples, how to?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Die Virtualisierung ist auf einmal weg unter Windows 10 / Server 2016!

 /

Switch in Windows 8.1 / 8 between local and Microsoft account!

 /

NewFileTime Video!

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /