NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Použití: show computer Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace týkající se počítače. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
netsh firewall set icmpsetting
Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
netsh routing ip ospf add range
Přidá rozsah pro určené ID oblasti.
netsh interface show interface
Zobrazí rozhraní.
netsh routing ipx sap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh ras show multilink
Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm

0.077

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Change the Windows 10 computer sounds, how to?

 /

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Use Disk Cleanup in Windows 10 for unnecessary files, how to?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

How to open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /