NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » computer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show computer ? Kullanım: show computer Parametreler: /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir. /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir. Örnekler: show computer show computer /p show computer /v

NETSH / DIAG / SHOW / COMPUTER

netsh diag show computer - Windows 2000/XP - Komutları Bilgisayar bilgilerini görüntüler. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, computer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show acctserver
Hesaplar için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set icmpsetting
Güvenlik duvar? ICMP yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf add range
Belirtilen Alan Kimli?i için aral?k ekler
netsh interface show interface
Arabirimleri görüntüler.
netsh routing ipx sap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras show multilink
PPP'nin anlaºaca?? birden çok ba?lant? türlerini gösterir

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/diag/show/computer.htm
0.061

How to disable or enable the Taskbar auto hide feature in Windows 7?

 /

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How do I increase the speed of the HDD (SSD / HD)?

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

Defender verlangsamt das Entwickeln von Anwendungen, Programmen und APPs!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Eine Klassische Analoge Desktopuhr für Windows 10, 8.1, 7, xp!

 /