NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ firewall ğ set ğ icmpsetting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set icmpsetting ? set icmpsetting [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] ad ] Güvenlik duvarı ICMP yapılandırmasını ayarlar. Parametreler: type - ICMP türü. 2 - Giden çok büyük pakete izin ver. 3 - Giden erişilemeyen hedeflere izin ver. 4 - Giden kaynak yavaşlamalarına izin ver. 5 - Yeniden yönlendirmeye izin ver. 8 - Gelen yankı isteğine izin ver. 9 - Gelen yönlendirici isteğine izin ver. 11 - Giden zaman aşımına izin ver. 12 - Giden parametre sorunlarına izin ver. 13 - Gelen zaman damgası isteğine izin ver. 17 - Gelen maske isteğine izin ver. ALL - Tüm türler. mode - ICMP modu (seçime bağlı). ENABLE - Güvenlik duvarı üzerinden izin verir (varsayılan). DISABLE - Güvenlik duvarı üzerinden izin vermez. profile - Yapılandırma profili (seçime bağlı). CURRENT - Geçerli profil (varsayılan). DOMAIN - Etki alanı profili. STANDARD - Standart profil. ALL - Tüm profiller. interface - Arayüz adı (seçime bağlı). Notlar: 'profile' ve 'interface' birlikte belirtilemezler. 'type' 2 ve 'interface' birlikte belirtilemezler. Örnekler: set icmpsetting 8 set icmpsetting 8 ENABLE set icmpsetting ALL DISABLE set icmpsetting type = 8 set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / ICMPSETTING

netsh firewall set icmpsetting - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? ICMP yap?land?rmas?n? ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, icmpsetting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing reset
IP yönlendirmesini boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip autodhcp set global
Genel DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete dns
Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Belirlenen arabirimdeki yönlendirici keşif yap?land?rmas?n? tan?mlar.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Yol izleme içeren eş ad?n? çözümler.
netsh diag show os
?şletim sistemi bilgilerini görüntüler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/set/icmpsetting.htm
0.108

Wie kann ich Windows 8 (8.1, 10) im abgesicherten Modus starten (booten)?

 /

Sehen, ist es ein wichtiger Windows-Hotkey, nicht belegt, oder in Benutzung?

 /

Wie erzwinge ich den Standby, ich will in Windows-7 nicht immer zum Ruhezustand?

 /

Writing program for Windows 10, for free!

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, how to?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /