NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ firewall ğ set ğ icmpsetting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set icmpsetting ? set icmpsetting [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] ad ] Güvenlik duvarı ICMP yapılandırmasını ayarlar. Parametreler: type - ICMP türü. 2 - Giden çok büyük pakete izin ver. 3 - Giden erişilemeyen hedeflere izin ver. 4 - Giden kaynak yavaşlamalarına izin ver. 5 - Yeniden yönlendirmeye izin ver. 8 - Gelen yankı isteğine izin ver. 9 - Gelen yönlendirici isteğine izin ver. 11 - Giden zaman aşımına izin ver. 12 - Giden parametre sorunlarına izin ver. 13 - Gelen zaman damgası isteğine izin ver. 17 - Gelen maske isteğine izin ver. ALL - Tüm türler. mode - ICMP modu (seçime bağlı). ENABLE - Güvenlik duvarı üzerinden izin verir (varsayılan). DISABLE - Güvenlik duvarı üzerinden izin vermez. profile - Yapılandırma profili (seçime bağlı). CURRENT - Geçerli profil (varsayılan). DOMAIN - Etki alanı profili. STANDARD - Standart profil. ALL - Tüm profiller. interface - Arayüz adı (seçime bağlı). Notlar: 'profile' ve 'interface' birlikte belirtilemezler. 'type' 2 ve 'interface' birlikte belirtilemezler. Örnekler: set icmpsetting 8 set icmpsetting 8 ENABLE set icmpsetting ALL DISABLE set icmpsetting type = 8 set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / ICMPSETTING

netsh firewall set icmpsetting - Windows 2000/XP - Komutları Güvenlik duvar? ICMP yap?land?rmas?n? ayarlar. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, icmpsetting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing reset
IP yönlendirmesini boş bir duruma s?f?rlar.
netsh routing ip autodhcp set global
Genel DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete dns
Belirtilen arabirimden DNS sunucusunu siler.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Belirlenen arabirimdeki yönlendirici keşif yap?land?rmas?n? tan?mlar.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Yol izleme içeren eş ad?n? çözümler.
netsh diag show os
?şletim sistemi bilgilerini görüntüler.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/firewall/set/icmpsetting.htm
0.077

Re-run Assessment, problem Experience Index command line?

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Funktioniert der Firefox eigentlich mit Windows-7, gibt es Probleme?

 /

Wie funktioniert die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

How to navigate up a folder?

 /