NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » set » icmpsetting

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall set icmpsetting ? set icmpsetting [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL [ interface = ] nazwa ] Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory. Parametry: type - Typ protokołu ICMP. 2 - Zezwala na za duże pakiety wychodzące. 3 - Zezwala na nieosiągalność miejsca przeznaczenia danych wyjściowych. 4 - Zezwala na wygaszanie źródła wychodzącego. 5 - Zezwala na przekierowywanie. 8 - Zezwala na przychodzące żądanie echa. 9 - Zezwala na przychodzące żądanie routera. 11 - Zezwala na przekroczenie limitu czasu danych wyjściowych. 12 - Zezwala na problem z parametrem wychodzącym. 13 - Zezwala na przychodzące żądanie sygnatury czasowej. 17 - Zezwala na przychodzące żądanie maski. ALL - Wszystkie typy. mode - Tryb protokołu ICMP (opcjonalne). ENABLE - Dozwolony przez zaporę (domyślnie). DISABLE - Niedozwolony przez zaporę. profile - Profil konfiguracji (opcjonalne). CURRENT - Profil bieżący (domyślnie). DOMAIN - Profil domeny. STANDARD - Profil standardowy. ALL - Wszystkie profile. interface - Nazwa interfejsu (opcjonalne). Uwagi: Wartości 'profile' i 'interface' nie mogą być określone razem. Wartości 'type' 2 i 'interface' nie mogą być określone razem. Przykłady: set icmpsetting 8 set icmpsetting 8 ENABLE set icmpsetting ALL DISABLE set icmpsetting type = 8 set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE

NETSH / FIREWALL / SET / ICMPSETTING

netsh firewall set icmpsetting - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, set, icmpsetting, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Wyrejestrowywuje nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show dns
Wyświetla adres serwery DNS dla każdej z kart.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/set/icmpsetting.htm
0.077

IMG file open, how can you do that (ISO)?

 /

External hard disk standby disable Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Is there a way to change the background which is currently Black?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Nach einem Rückspielen des WIN 7 Images habe ich nicht die aktuellen Einstellungen?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /