NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Sposób użycia: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość grpaddr - Adres IP grupy lub zakresu multiemisji grpmask - Maska podsieci dla adresu zakresu multiemisji scopename - Nazwa zakresu multiemisji do dodania Uwagi: dodaje zakres multiemisji do konfiguracji routingu IP. Przykłady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.254 "Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres multiemisji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan show tracing
Pokazuje, czy śledzenie przewodowej sieci LAN jest włączone, czy wyłączone.
netsh routing ipx show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu IPX.
netsh routing ip autodhcp delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh interface ipv6 add route
Dodaje trasę IPv6 w danym interfejsie.
netsh routing ip rip show interface
Pokazuje konfigurację protokołu RIP dla określonego interfejsu.
netsh p2p pnrp peer resolve
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm
0.077

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

Detail untersuchen wie die Struktur des Dateisystems ist!

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

New Line in Quick text Paste? (\n and nc)

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /