NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp delete ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: delete exclusion - Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DELETE

netsh routing ip autodhcp delete - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Pinguje skonfigurowany serwer rozrzutu.
netsh diag ping wins
Bada usługą ping podstawowe i pomocnicze serwery WINS dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface portproxy add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh routing ipx netbios add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras ip help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/delete.htm
0.156
16055

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /

What is a screen frequency?

 /

Enable standard desktop icons under Windows 11 or 10!

 /

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Administrator!

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

Nach dem letzten MS Update gingen Teile meiner Desktop Icons verloren!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Can I continue to use the alternative run dialog on Windows 11?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

WINVER Windows 10/11!

 /

Den Lautsprecher für die Wiedergabe in Windows 11 auswählen!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /