NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add nbname - Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD

netsh routing ipx netbios add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add.htm
0.093

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Defender MSASCui.exe und MSASCuiL.exe in der Windows 10 1809 fehlen?

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Was sind Favoriten?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

Die erweiterte Freigabe in Windows-7 einrichten?

 /

ListView_GetItemImage, ListView_GetISubtemImage!

 /