NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add nbname - Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD

netsh routing ipx netbios add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add.htm

0.061

Probleme nach Aktualisierung des Grafikkartentreiber NVIDIA GeForce bei Windows 7!

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

How to displays all network connections and listening ports?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /