NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add nbname - Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD

netsh routing ipx netbios add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add.htm
0.077

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

Internet Explorer 7, bzw. 8 Schrift vergrößern geht nicht?

 /

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

 /

Change font size and font type for programs in Windows 8.1/8!

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Only a few programs, Nenad?

 /

DesktopSchneeFree the German Snow !

 /