NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: add nbname - Dodaje nazwę NETBIOS do listy nazw NETBIOS.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD

netsh routing ipx netbios add - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf add range
Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru.
netsh lan
Zmiany w kontekście `netsh lan'.
netsh routing ipx sap help
Wyświetla listę poleceń.
netsh ras show tracing
Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add.htm

0.077

How can i synchronize directories in Explorer-Views whit xcopy.exe?

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Formatting or Quick Formatting?

 /

How can i do with Q-Dir pictures and posters print?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /