NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add range ? Sposób użycia: add range [areaid=] [range=] Parametry: Etykieta Wartość areaid - Adres IP obszaru, do którego dodawany jest zakres. range - Adres IP i maska zakresu przeznaczonego do dodania. Uwagi: Dodaje parę adres_IP-maska definiującą zakres adresów, który należy do danego obszaru. Do podsumowania tras w ramach tego obszaru OSPF są używane zakresy OSPF. Przykłady: add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / RANGE

netsh routing ip ospf add range - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje zakres dla określonych identyfikatorów obszaru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge
Zmiany w kontekście `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 isatap show state
Wyświetla stan usługi ISATAP.
netsh routing ip set rtmroute
Modyfikuje nie-stałą trasę netmgmt.
netsh ras aaaa show accounting
Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
netsh firewall set icmpsetting
Ustawia konfigurację protokołu ICMP zapory.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/range.htm
0.062

I can't delete temporary scans, why?

 /

Windows 7 wechselt nicht automatisch in den Ruhezustand?

 /

What does the hide system mouse pointer feature?

 /

Use right, left, middle mouse button as clipboard friend!

 /

Den Windows-7 Computernamen und die Arbeitsgruppe ändern?

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

How to use large windows desktop clock?

 /