NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add range ? Použití: add range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, ke které je rozsah přidáván. range - Adresa IP a maska rozsahu oblasti, která je přidávána. Poznámky: Přidá dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / RANGE

netsh routing ip ospf add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/range.htm
0.14
16552

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Network?

 /

Download Mouse pointer and cursor options for Windows!

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

Autostart in the registry on Windows 10, 8.1!

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows OS!

 /

Monochrome desktop backgrounds on Windows 10!

 /

Touch screen pen, what is it?

 /

Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden - Samsung?

 /

Why should I print a test page with this tool?

 /