NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add range ? Použití: add range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, ke které je rozsah přidáván. range - Adresa IP a maska rozsahu oblasti, která je přidávána. Poznámky: Přidá dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / RANGE

netsh routing ip ospf add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/range.htm
0.249
16552

Weitere To-Tray Windows Infobereich Erweiterungen!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

Set desktop calendar so that it starts automatically minimized on Windows to tray?

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Open Windows-10 Control-Panel and Change to classic view?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Was ist ein Desktop, mit Beispiel?

 /

How to remove the classic desktop clock (uninstall)?

 /