NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add range ? Použití: add range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, ke které je rozsah přidáván. range - Adresa IP a maska rozsahu oblasti, která je přidávána. Poznámky: Přidá dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / RANGE

netsh routing ip ospf add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/range.htm
0.218
16552

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

What is remote access?

 /

Suche eine Verzeichnis Ausdruck Progy für mein Windows XP?

 /

Explorer Anzeigefarben für komprimierte und verschlüsselte Dateien geht nicht?

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Can I turn off auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Volume control in the notification area of ​​the taskbar activate / deactivate!

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

Hide Desktop Icons Show in Windows 7, Help?

 /