NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » range

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add range ? Použití: add range [areaid=] [range=] Parametry: Příznak Hodnota areaid - Adresa IP oblasti, ke které je rozsah přidáván. range - Adresa IP a maska rozsahu oblasti, která je přidávána. Poznámky: Přidá dvojici údajů adresa IP a maska, která určuje rozsah adres patřících do této oblasti. Rozsahy OSPF se používají ke shrnutí tras uvnitř této oblasti OSPF. Příklady: add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / RANGE

netsh routing ip ospf add range - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá rozsah pro určené ID oblasti. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, range, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
netsh firewall set allowedprogram
Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/range.htm
0.186

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Add to MS File-Explorer Context Menu?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

How to use CMD NET use HELP?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Passwort Reset Datenträger für Windows 8.1/10 und Acht (Kennwort)!

 /