NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add area - Přidá oblast. add interface - Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní. add neighbor - Přidá souseda OSPF. add protofilter - Přidá filtr protokolu OSPF. add range - Přidá rozsah pro určené ID oblasti. add routefilter - Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF. add virtif - Přidá virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh

... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.062

Designs, bzw. Themen für Windows 8.1 downloaden!

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Einige der Fenster sind mit einem oder mehreren Registerkarten. Wie entferne ich sie?

 /