NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add area - Přidá oblast. add interface - Povolí protokol OSPF na určeném rozhraní. add neighbor - Přidá souseda OSPF. add protofilter - Přidá filtr protokolu OSPF. add range - Přidá rozsah pro určené ID oblasti. add routefilter - Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF. add virtif - Přidá virtuální rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD

netsh routing ip ospf add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras ip show
Zobrazí informace.
netsh interface ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip relay delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh p2p idmgr delete group
Odstraní skupiny z identit.
netsh


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add.htm
0.061

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Windows 10 OEM and full version, difference?

 /

Start navigation click sound in Windows 10 (Enable, Explorer)?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /