NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete dhcpserver - Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP. delete interface - Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm
0.14
16125

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Help Windows 10/11 has no fax and scan function, where is it?

 /

Animierte GIF-Unterstützung im Vorschaufenster der Datei Explorer!

 /

Difference between ???

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1, 10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Single or different pictures to a file!

 /

After a Windows 10/11 crash, the secure deletion of data is no longer possible!

 /

Help in Windows 8 is missing the old Start menu, how can i activate it?

 /

Windows 10/11: aktivieren vom IIS-Webserver (HTTP / FTP), wie?

 /

Change the information in the Outlook status bar!

 /

Wozu der alternative Windows 11, 10, ... Explorer, es gibt doch den MS Explorer!

 /