NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete dhcpserver - Z globálního seznamu serverů DHCP odstraní servery DHCP. delete interface - Zakáže na rozhraní přenosového agenta DHCP.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / DELETE

netsh routing ip relay delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh ras set authmode
Nastaví režim ověřování.
netsh interface ip show ipnet
Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
netsh routing ip relay show interface
Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/delete.htm

0.046

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

How to disable Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or customize (turn off, enable, stop)?

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Wann Unicode-Version und wann Ansi-Version?

 /